Använd däckkuponger till din fördel

Kupongdäck är ett utmärkt sätt att spara när du bestämmer dig för att köpa ett par däck till ditt fordon. Det finns en rad tjänsteleverantörer i landet som tillhandahåller däckkupongförmåner till kunder. Tyres Plus är en av tjänsteleverantörerna i landet som erbjuder en rad däckkupongplaner för sina kunder. Helst, när du vill använda tjänsterna från någon av dessa tjänsteleverantörer som erbjuder rabattkuponger för din bil eller andra fordon, måste du antingen ta en utskrift av däckkupongformatet eller använda det elektroniskt i butiken där ett köp för däck görs.

Det kommer att gynna kunden om de använder däckkupongerna för att göra ett köp av en uppsättning med 4 däck, eftersom de flesta av rabattplanerna endast är tillämpliga på en komplett uppsättning däck och individuella däck när de köps i allmänhet inte faller inom ramen för sådana rabattsystem.

Rabatt på Bridgestone-däck

En uppsättning med 4 Bridgestone-däck när de köps genom rabattprogram för däck ger dig en rabatt på cirka 50 USD. Denna rabatt är tillgänglig på uppsättningen däck, särskilt Bridgeton Dueler H/L 422 Ecopia och Ecopia EP 422 Plus. Nästa gång, när du väljer att köpa däck från detta företag, se till att du köper en uppsättning däck ovan så att du får en rabatt på $50 på köpet. Detta rabattbelopp är variabelt och är idealiskt tillämpligt under en varaktighet på 3 månader, varefter planen kan ändras och en ny uppsättning däck introduceras i detta system eller så kan rabattbeloppet också ändras och detta kan öka eller minska i vissa fall.

Rabatt på Firestone-däck

Om du har en speciell preferens när det gäller att köpa däck, har tjänsteleverantörer som erbjuder spännande däckkuponger en rad alternativ tillgängliga. För personer som ser fram emot att köpa en uppsättning Firestone-däck till sitt fordon, finns en uppsättning med 4 Firestone-destinationer LE2-däck tillgängliga med en rabatt på $40 på de effektiva priserna för dessa däck. Rabatten på dessa däck är i allmänhet tillgänglig under en 3-månadersperiod, varefter planen kan ändras.

Primewell däck

Ibland kommer företag som erbjuder däckkuponger med en innovativ plan för att vara i förgrunden. Ett sådant företag är Primewell-däck som erbjuder en värdig rabatt närhelst kupongen används för att köpa Valera Touring II-däck från Primewell. När du bestämmer dig för att köpa 3 däck från Primewell får du helst ett däck gratis under däcksystemet med rabatt. Sådana system är dock för en kortare varaktighet och det som är tillgängligt på Tiresplus.com är endast för en tidsperiod på 30 dagar. Om du är bland dem som ser fram emot att köpa en uppsättning däck till ditt fordon den här månaden i vilken stad eller stad som helst i landet, kan det fungera till din fördel att prova kupongdäckssystemet från Primewell eftersom du kommer att få ett däck gratis i detta schema.

Rabatt på däck

Primewell-däck finns även med en rabatt på upp till 30 % på det effektiva priset i vissa fall. Denna däckkupong finns för närvarande på utvalda Primewell Valera A/T och H/T-däck. Du kan utnyttja rabatten i någon av Tire Plus-butikerna i hela landet och du kan behöva ta fram en tryckt kopia av kupongen.

Om du är på resande fot och inte har möjlighet att ta en utskrift, kan en elektronisk kopia av den rabatterade däckkupongen laddas ner från webbplatsen som sedan kan inkasseras för rabattbeloppet i butiken.

Rabattkuponger är ett värdigt sätt att spara värdefulla pengar som sedan kan användas för att täcka andra utgifter för fordonet. Utveckla en vana att använda dessa rabattkuponger och skörda fördelarna.

Add Comment